אינדורנס מנחמיה -צילמה טל ברטוב 15.4.16 - eyalbartov