שחרור - Common Blackbird (Turdus merula) - eyalbartov