בזי צוקים - Lanner Falcon (Falco biarmicus) - eyalbartov