ניצים - Hawk - eyalbartov
Levant Sparrowhawk (Accipiter brevipes)
נץ קצר אצבעות

Levant Sparrowhawk (Accipiter brevipes)
נץ קצר אצבעות

LevantSparrowhawkAccipiterbrevipesנץקצראצבעות