ניצים - Hawk - eyalbartov
Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus) - נץ מצוי

Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus) - נץ מצוי

EurasianSparrowhawkAccipiternisusנץמצוי