Monkeys קופים - eyalbartov
Ugandan Red colobus (Procolobus tephrosceles)

Ugandan Red colobus (Procolobus tephrosceles)