Monkeys קופים - eyalbartov
Ugandan red colobus (Procolobus tephrosceles)

Ugandan red colobus (Procolobus tephrosceles)