Monkeys קופים - eyalbartov
Zanzibar red colobus (Procolobus kirkii) קולבוס אדום

Zanzibar red colobus (Procolobus kirkii) קולבוס אדום