טיולי סוסים ורוכבים - eyalbartov
סבא  שלי חיים קצין בגדוד פרשים מלחמת העולם הראשונה

סבא שלי חיים קצין בגדוד פרשים מלחמת העולם הראשונה

סוסמלחמה