ילדי אלמולו לחוף אגם טורקנה, קניה / Elmolo children, Lake Turkana - eyalbartov