Roe Deer & Mesopotamia יחמורים -ואילי כרמל n Fallow Deer - eyalbartov

Persian fallow deer (Dama dama mesopotamica) יחמור פרסי

Persianfallowdeerdamamesopotamicaיחמורפרסי