Wagtails & Pipit- נחליאלים ופיפיונים - eyalbartov
נחליאלי לבן  White Wagtail  ( Motacilla alba)

נחליאלי לבן White Wagtail ( Motacilla alba)

נחליאלילבןWhiteWagtailMotacillaalba