סנוניות - swallows and martins - eyalbartov
Barn Swallow (Hirundo rustica) - סנונית רפתות

Barn Swallow (Hirundo rustica) - סנונית רפתות