דוכיפת - Hoopoe (Upupa epops) - eyalbartov

Hoopoe - (Upupa epops) דוכיפת

HoopoeUpupaepopsדוכיפת