אנטילופות -Antelopes- Gazelles - eyalbartov
waterbuck  (Kobus ellipsiprymnus ) קובוס המיים אנטילופת מיים

waterbuck (Kobus ellipsiprymnus ) קובוס המיים אנטילופת מיים