אנטילופות -Antelopes- Gazelles - eyalbartov
impala  (Aepyceros melampus)  - אימפלה

impala (Aepyceros melampus) - אימפלה