אנטילופות -Antelopes- Gazelles - eyalbartov
kob (Kobus kob) קובוס שחור רגל

kob (Kobus kob) קובוס שחור רגל

From Mammals יונקים