אנטילופות -Antelopes- Gazelles - eyalbartov
Coke's Hartebeest (Alcelaphus buselaphus cokii - בובל

Coke's Hartebeest (Alcelaphus buselaphus cokii - בובל