אנטילופות -Antelopes- Gazelles - eyalbartov
Common eland (Taurotragus oryx) -אילנד

Common eland (Taurotragus oryx) -אילנד