אנטילופות -Antelopes- Gazelles - eyalbartov
Greater Kudu (Tragelaphus strepsiceros) קודו בכיר

Greater Kudu (Tragelaphus strepsiceros) קודו בכיר