Birds of Ethiopia - eyalbartov
lanner falcon (Falco biarmicus)

lanner falcon (Falco biarmicus)

Location: Sanetti Plateau ( Bale Mountains)

lannerfalconFalcobiarmicus